Începând cu anul 2024, regulile de TVA pentru locuințe în România au suferit modificări semnificative. Este esențial să fiți la curent cu aceste schimbări pentru a face alegeri informate în ceea ce privește achiziția de imobile.

Modificări importante:
Din 2024, TVA-ul pentru locuințe în România a suferit modificări semnificative. Iată o sinteză a regulilor actuale:
Locuințe noi:
TVA 5%: Se aplică pentru locuințele noi pentru care s-au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare în 2023 cu plata în avans și livrare până la 31.12.2024.
TVA 9%: Se aplică pentru:
Apartamente cu suprafață utilă maxim 120 mp (exclusiv anexe)
Valoare maximă 600.000 lei (inclusiv teren, exclusiv TVA)
Achiziționate de persoane fizice (individual sau în comun)
Respectă suprafețele din Legea locuinței 114/1996
Finalizate la livrare (racordate la utilități, recepționate)
Observații:
Reducerea TVA de 9% se aplică o singură dată per individ/familie/cuplu și doar pentru locuințe finisate la livrare.
Ulterior, achizițiile imobiliare vor fi taxate cu 19% TVA.
TVA-ul de 9% este valabil doar pentru persoane fizice.

Locuințe Vechi
În principiu, locuințele vechi sunt scutite de TVA, însă legea stipulează niște condiții specifice pentru această situație.
Când o locuință este considerată veche? Conform Codului fiscal, „livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării.

Acest lucru înseamnă că dacă imobilul este nou construit și dat în folosință în 2020, el va fi considerat nou până la 31 decembrie 2021, iar ulterior va fi considerat vechi.
Pentru a determina cu exactitate situațiile în care achiziția unei locuințe vechi se va scuti de plata TVA-ului, este recomandat să consultați un avocat sau un contabil.

Scutire de TVA
În principiu, locuințele vechi sunt scutite de TVA, dar există condiții specifice:
Conform Codului fiscal, o locuință este considerată veche după ce a trecut un an de la data primei ocupări sau utilizări a construcției, după caz, în urma transformării. De exemplu, dacă un imobil nou a fost dat în folosință în 2020, va fi considerat nou până la 31 decembrie 2021, după care va fi considerat vechi.
Achiziția unei locuințe vechi poate fi scutită de TVA, dar este important să se respecte aceste condiții și este recomandat să consultați un avocat sau un contabil pentru clarificări.

Exemple Practice:

Un apartament nou de 100 mp și valoare de 500.000 lei va avea un TVA de 9%.

Un apartament nou de 150 mp și valoare de 1.000.000 lei va avea un TVA de 19%.

Un apartament vechi de 100 mp și valoare de 500.000 lei nu va fi taxat cu TVA.

Precizări

Ulterior, toate achizițiile imobiliare vor fi taxate cu TVA de 19%.
Aceste reguli nu se aplică pentru tranzacțiile între persoane juridice, unde TVA-ul pentru locuințe este de 19%.

TVA-ul de 9% se aplică o singură dată pe persoană/familie/cuplu și doar pentru apartamente finalizate care pot fi locuite imediat la primire.

Toate achizițiile ulterioare de locuințe noi vor fi taxate cu TVA standard de 19%.

Aceste reguli oferă un cadru clar pentru taxarea locuințelor în 2024 și sunt importante pentru a face alegeri informate în cazul achiziției sau vânzării de proprietăți imobiliare.

Este esențial să fiți bine informat înainte de a lua decizii legate de investițiile în imobiliare în acest an.